Inloggen

Bijeenkomst vrijdag 3 februari 2023

31 maart 2023

De bijeenkomst van vrijdag 3 februari was weer erg geslaagd. We hadden dit keer als spreker Gerard Kuiper, hij is beleidsontwikkelaar Mobiliteit – Thematrekker wegbereikbaarheid bij de provincie Overijssel.

In NOVI-gebieden wordt een extra impuls gegeven aan de aanpak van grote vraagstukken voor de leefomgeving die belangrijk zijn voor Nederland als geheel. Regio Zwolle is een van deze gebieden. De ambitie van NOVI-gebied Regio Zwolle is om zich als voorbeeldregio te ontwikkelen. Op het gebied van klimaatbestendigheid geeft Regio Zwolle het nieuwe klimaatadaptieve landschap vorm. Een delta waarin stedelijk gebied, het water en het platteland met elkaar verweven zijn.

Gerard is als thematrekker mobiliteit betrokken bij het uitgevoerde MIRT-Onderzoek Bereikbaarheid van de regio Zwolle. Hierbij wordt onderzocht op welke manier de groei van wonen en werken in de regio op de lange termijn plaats kan vinden. Gerard gaf een toelichting op het uitgevoerde onderzoek.

35f0ab27-57c4-4178-be42-a2c1921f5075
56704d8a-0e9f-4284-829b-7d4be70d0542
35f0ab27-57c4-4178-be42-a2c1921f5075
56704d8a-0e9f-4284-829b-7d4be70d0542