Inloggen

Bijeenkomst 5 april 2019

5 april 2019

Op vrijdag 5 april vond de 2e bijeenkomst van de VGNZ plaats in theater De Spiegel. Ook deze keer werd een actueel onderwerp aangesneden, namelijk aardwarmte. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen heeft Herman van Os de techniek achter geothermie uitgelegd. Aansluitend gaf Johan Roelant als projectleider van de gemeente Zwolle ons een toelichting over de relevantie van deze ontwikkeling in onze regio. De Regio Zwolle en de provincie Overijssel investeren namelijk al sinds 2009 in deze nieuwe vorm van energie. Binnen afzienbare termijn wordt een deel van Zwolle aangesloten op aardwarmte. De gemeente Zwolle heeft hier een voortrekkersrol in. Na het formele gedeelte de avond met een gezellige borrel afgesloten.

428280_1
239901_2
632562_3
428280_1
239901_2
632562_3